Par DB Partners

DB Partners ir neatkarīga investīciju vadības firma, kuru ir izveidojuši profesionāli finanšu konsultanti un uzņēmumu vadītāji ar ievērojamu pieredzi finanšu un operatīvajā vadībā.

Mēs veicam privātā kapitāla un Investoru kluba investīcijas,veicam līdzekļu piesaisti,  sniedzam uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas konsultācijas, kā arī veicam investīciju vadību. Mēs identificējam investīciju mērķuzņēmumus, piesaistam finansējumu kopā ar mūsu partneriem, un veicam vidēja un ilga termiņa ieguldījumus uzņēmumos. Parasti mēs strādājam ar uzņēmumiem ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, un paaugstinam to vērtību, veicot finanšu un operatīvo restrukturizāciju, finanšu uzraudzību un finanšu vadību. Mēs dodam priekšroku ieguldījumiem kapitāldaļu vairākumā, un vienmēr piekopjam aktīvu mērķuzņēmuma vadību. Mūsu pamatuzdevums ir ieguldīto līdzekļu vērtības pieaugums, un mēs to panākam veicot stingru finanšu uzraudzību un tiešu un reguāru ziņošanu mūsu līdzinvestoriem.

Mēs esam spējuši sniegt augstu atdevi mūsu investoriem pateicoties mūsu augsti kvalificēto finanšu speciālistu ieguldījumam, kombinācijā ar mūsu plašo sadarbības partner tīklu Eiropā, Āzijā un ASV. Tas mums ir atļāvis atrast individuālus risinājumus katram atsevšķam investīciju gadījumam, un strukturēt tos, izmantojot pieredzi un līdzekļus no visas pasaules.