Mēs esam neatkarīga investīciju vadības firma, kas koncentrējas uz privātā kapitāla un investoru kluba investīcijām Baltijas valstīs.

Investīciju stratēģija:

 • Mēs dodam priekšroku ieguldījumiem kapitāldaļu vairākumā, vai arī mazākumā ar kontrolēšanas iespējām
 • Mēs veicam ieguldījumus tikai tad, ja mūsu komandā ir pietiekamas nozares vadības zināšanas, tādējādi nodrošinot nozares “know-how”, vai nu no iekšējiem resursiem vai piesaistītiem no ārpuses
 • Investīciju mērķa uzņēmumam vai biznesam ir jābūt pierādītai darbības vēsturei tirgū, vai spējai ieņemt stabile tirgus daļu
 • Ir jābūt izaugsmes un/vai restrukturizācijas potenciālam. Uzņēmumu vērtības noteikšanā mēs dodam priekšroku uzņēmuma vai biznesa kapacitātei pēc būtības, nevis tkai uzņēmuma stāvoklim konkrētajā novērtēšanas brīdī.
 • Baltijas tirgu ierobežotā apjoma dēļ mēs nespecializējamies uz atsevišķām nozarēm, bet gan mūsu vadības komandā piesaistam uzticamus speciālstus ar augstām nozares zināšanām
 • Ņemot vērā ierobežoto uzņēmumu tirdzniecību publiskā vērtspapīru tirgū Baltijā, mēs izmantojam mūsu plašo sadarbības partner tīklu lai pielietotu ļoti selektīvu investīciju stratēģiju, izvēloties tikai tādus projektus, kuros ir pamats sagaidīt reālistisku un augstu atdevi

Investīciju pieeja:

 • Mūsu komandā mēs ļoti labprāt redzam proaktīvus investorus, kas piedalās lēmumu pieņemšanā. Mēs Investoriem piedāvājam piedalīties mērķuzņēmumu lēmējinstitūcijās, piemēram Valdē vai Padomē.
 • Mēs regulāri sniedzam izsmeļošas un saprotamas atskaites Investoriem
 • Mēs paturam stingras kontroles pār finanšu plūsmām. Mūsu primārais uzdevums ir nodrošināt, ka līdzekļi tiek nodarbināti mērķuzņēmuma labā, un līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar iepriekš līgumiski noteiktiem investīciju principiem.
 • Mēs esam gatavi uzņemtiem papildus darbu un līgumiski nodrošināt, lai investīciju noteikumi visiem Investoriem ir skaidri un saprotami no pirmās dienas.
 • Mēs saprotam, ka iekšēja uzņēmumu vai biznesu restrukrurizācija dažreiz ir nepieciešama, lai palielinātu ieguldījumu vērtību
 • Mēs uzņēmumos ienesam jaunu skatu uz operācijām, kas palīdz atbrīvot līdz šim neizmantotu potenciālu, piemēram, paplašinot pārrobežu ekspansiju, izvērtējot darbiniekus, dažādu finanšu instrumentu izmantošanu, un citām iespējām.
 • Mūsuprāt, vērtības pieaugums ilgtermiņā ir nodrošināms tikai tad, ja visu iesaistīto pušu intereses ir ievērotas. Tādēļ mēs ieguldam būtisku darbu, lai strādātu ar visām iesaistītām pusēm, tai skaitā bankām, kreditoriem, darbiniekiem, un citiem.
 • Investīciju noslēgums. Neesot piesaistīti fondu beigu termiņiem vai noteikumiem, mums ir lielākā brīvība un elastība sarunās par investīciju noslēgumu. Katru projektu mēs izvērtējam atsevišķi. Investīcijas var būt ar noteiktu beigu termiņu, kur slēdzam pozīciju vidējā vai ilgākā termiņā, vai arī tās var būt atklātas ilgtermiņa investīcijas, kurās mēs paliekam kā investor neierobežotu laika posmu, ja investīcijas ir ar pietiekami augstu atdevi, vai tās pilda stratēģisku investīciju funkciju.